"> Szkoła Języków Obcych KONTEKST w Wieliczce. Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański.

Kurs ósmoklasisty

W semestrze 30 godzin lekcyjnych jedna godzina lekcyjna trwa 90 minut

1x w tygodniu

Wpłata 790 zł

Zapraszamy do kontaktu : Agnieszka Malada tel. 731-000-185

Zastrzegamy sobie prawo zmiany proponowanych terminów oraz łączenia grup.

angielski