"> Szkoła Języków Obcych KONTEKST w Wieliczce. Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański.

Kurs maturalny

łącznie w pierwszym semestrze 15 x 1,5h = 22,5h jedna godzina lekcyjna trwa 60 minut
w przypadku matury drugi semestr
będzie krótszy

tygodniowo 1 x 1,5h = 1,5h


Koszt całkowity w semestrze

Semestr I - 825 zł
Semestr II - 660zł

Zapraszamy do kontaktu : Agnieszka Malada tel. 731-000-185

Zastrzegamy sobie prawo zmiany proponowanych terminów.

angielski