"> Szkoła Języków Obcych KONTEKST w Wieliczce. Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański.

Kurs maturalny

I semestr obejmuje 30 godzin lekcyjnych po45 min


15 spotkań 1 x w tygodniu po 2 x 45 min = 90 min


Wpłata - 990 zł

II semestr będzie krótszy


Wpłata - 850zł

Zapraszamy do kontaktu : Agnieszka Malada tel. 731-000-185

Zastrzegamy sobie prawo zmiany proponowanych terminów.

angielski