"> Szkoła Języków Obcych KONTEKST w Wieliczce. Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański.

Kurs dla uczniów szkół średnich

łącznie w semestrze 30 x 1,5h = 45h jedna godzina lekcyjna trwa 90 minut

tygodniowo 1,5h


Koszt całkowity w semestrze

Wpłata 790zł

Zapraszamy do kontaktu : Agnieszka Malada tel. 731-000-185

Zastrzegamy sobie prawo zmiany proponowanych terminów.

angielski