"> Szkoła Języków Obcych KONTEKST w Wieliczce. Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański.

Jak uczymy?

Od nowego roku szkolnego 2014/2015 w Kontekście wdrożona zostanie metoda nauczania INTAK(interaction as the key czyli interakcja jako klucz) będąca rozwinięciem metody CLT(Communicative Language Teaching czyli komunikatywna metoda nauczania języka). Głównym celem metody CLT jest doskonalenie umiejętności płynnego posługiwania się językiem obcym.

Zajęcia prowadzone dla Państwa opierają się na wykorzystywaniu w praktyce wiedzy zdobywanej na zajęciach. Lektorzy kładą główny nacisk na umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach życiowych.

Równocześnie udoskanalane są pozostałe umiejętności językowe, takie jak rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, poprawna wymowa i gramatyka.

Już od pierwszych zajęć uczymy jak wykorzystywać w praktyce opanowany materiał.


Metoda jest szczególnie cenna dla:
  • wyjeżdżających za granicę do pracy jak i w celach turystycznych,
  • używających języka w pracy,
  • i dla tych, którzy chcą się komunikować w języku obcym w życiu codziennym.

Zapraszamy na nasze media społecznościowe by zobaczyć jak bawimy i uczymy się każdego dnia!

Nasz Facebook